Inleiding

“De Schijf van 5: voor gezond samenwerken zonder conflicten” is een interactieve workshop en neemt één dagdeel (4 uur) in beslag waarin intensief met elkaar wordt gewerkt. De workshop biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Hierdoor is de interactiviteit gewaarborgd.

Programma

Het programma bestaat uit twee onderdelen

1. Inzichten: verschil in perspectief, wat gebeurt er als verschil van inzicht uitloopt in een geschil, welk gedrag zie je dan en welk gedrag is jouw voorkeurgedrag, wat zit er achter het gedrag?

2. Vijf interventies en vaardigheden gericht op het versterken van jouw communicatie skills in het kader van samenwerken en het voorkomen van conflicten.

Leerdoelen

Na afloop van deze workshop:

  • Begrijp je de theorie over “eigen perspectief”, “escalatieladder” en “gedragsstijlen” in relatie tot samenwerken en conflicten;
  • Kun je uitleggen welke stadia een conflict kent;
  • Kun je uitleggen welke gedragsstijlen/conflictstijlen er zijn en wel effect zij hebben. En je hebt inzicht wat jouw voorkeurstijl is;
  • Kun je uitleggen wat bedoeld wordt met “onderstroom” en “bovenstroom” in een conflict .
  • Kun je feedback geven volgens onze 5 G-methode;
  • Kun je inhoud en emotie van de ander spiegelen en omvormen naar de intentie;
  • Kun je onwerkbare communicatie omvormen naar werkbare communicatie;
  • Kun je standpunten van de ander “schillen’ naar  persoonlijke belangen;
  • Kun je je eigen en andermans behoeften samenbrengen in de richting van een gezamenlijk gedragen oplossing.

Naast een deel kennisoverdracht ga je voor het grootste deel actief aan de slag met vaardigheden uit onze “Schijf van 5”. Voorafgaand aan de training kun je een eigen casus insturen. Deze ingestuurde casussen worden tijdens de workshop gebruikt om de theorie te ondersteunen en bij het oefenen van de vaardigheden.

Na afloop ontvang je onze toolbox waarmee je het geleerde eenvoudig in de praktijk kunt toepassen.